Algemene voorwaarden webshop Beauty by Jacq

1. Toepassing

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Beauty by Jacq aan gaat met betrekking tot koop en levering van producten via de webwinkel.

Beauty by Jacq behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

2. Overeenkomsten / aanbiedingen

Alle genoemde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, alle prijzen staan voor één artikel, tenzij anders aangegeven

Alle aanbiedingen van Beauty by Jacq gelden zolang de voorraad strekt. Er is geen recht van levering als tijdens de bestelling onze leverancier het product niet meer levert.

Afbeeldingen en informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, de klant dient er rekening mee te houden dat de getoonde kleur op de foto enigszins kan afwijken van de werkelijke kleur. 

3. Betalingen

Betaling dient te geschieden zoals aangeboden in de betaaloplossing welke zijn opgenomen in de webwinkel.

Wanneer een bestelling word geannuleerd worden er administratie kosten in rekening gebracht.

4. Verzendkosten / Portovije zendingen

Wij verzenden via Post NL onverzekerd.

De verzendkosten bedragen voor zendingen binnen Nederland : €7,25 (pakket) en €3,64 (brievenbus pakket)

Bestellingen worden uitsluitend in Nederland geleverd.

5. Levertijden

Wij streven naar een zo kort mogelijke levertijd, bestelopdrachten worden door de regel binnen 1-3 werkdagen geleverd, na afwikkeling van de betaling, dit is ook afhankelijk van de postbezorging in uw woonplaats, mits alles op voorraad is, wij kunnen echter geen aansprakelijk voor te late levering aanvaarden.

6. Ruilen / retourneren

Indien het product bij aflevering niet aan de overeenkomst voldoet dient u Beauty by Jacq, binnen 5 werkdagen hiervan op de hoogte te stellen.

Wegens hygiëne kunnen producten en materialen niet retour genomen worden, beschadigde zendingen moeten nog dezelfde dag gemeld worden.

Indien een product wordt geretourneerd aan Beauty by Jacqzijn de verzendkosten voor rekening van de koper.Geef uw retourzending af bij een PostNL punt en bewaar uw verzendbewijs!

De producten wordt retour genomen mits: 

-Het ruilen plaats vindt binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.

-De producten nog in onbeschadigde, ongebruikte en wederverkoopbare  staat zijn en in de originele verpakking terug gestuurd  worden.

-Het risico van het retourneren ( verzenden) ligt geheel bij de klant.

 

 Retour goederen sturen naar: Beauty by Jacq

                                                 Klifrakplantsoen 160

                                                 3544 RC Utrecht

7.Aansprakelijkheid 
Beauty by Jacq kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Wij moeten noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien een van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behouden wij ons het recht om de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken. 
Beauty by Jacq kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product. 
Beauty by Jacq kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.
De producten veelal gebaseerd op natuurlijke samenstellingen kunnen in kleur en samenstelling afwijken van eerdere leveringen/producten.

 

 

8.Privacy 
De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen, het opmaken van de facturen en de garantiecontracten. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site. 
U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Beauty by Jacq om na te gaan over welke gegevens Beauty by Jacq beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen. 
U kunt promotionele e-mails ontvangen in verband met nieuwigheden, voorraadopruimingen, exclusiviteiten,acties etc. 
U kunt vragen om deze e-mails niet meer te ontvangen door een e-mail te sturen naar info@beautybyjacq.nl
Beauty by Jacq is de enige bezitter van uw gegevens. Alleen  Beauty by Jacq kan u informatie toesturen in het kader van specifieke en incidentele promotieacties.